Stralingsbeschermingsdienst Noord-Nederland

Wat de SBDNN u bieden kan

De SBDNN biedt diverse diensten voor het bieden van ondersteuning op het gebied van de stralingsbecherming, zodat tand- en dierenarts-praktijken voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
06-34723490

Introductie

Gratis en vrijblijvend in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
1e Bezoek aan uw onderneming.
 1. Kennismaking.
 2. Uitleg veranderingen door de wetswijzigingen.
 3. Bespreking mogelijke diensten.

Audit

Uitvoeren audit
Controle van uw KEW-Dossier, Risicoanalyse en onderneming om te zien of u klaar voor inspectie bent.

Basisovereenkomst

Een basisovereenkomst voor bijv. een Tand- en Dierenartspraktijk met één locatie hebt u vanaf € 240,00 per jaar (excl. BTW)
De beschikbaarheid over een stralingsbeschermingsdeskundige. Uw onderneming helpen aan de betreffende wetgeving te voldoen. Jaarlijks controle van uw onderneming van een aantal van de in het Besluitbasisveiligheidsnormen stralingsbescherming genoemde onderwerpen.
Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming schrijft voor dat onderstaande taken door een stralingsbeschermingsdeskundige uitgevoerd dienen te worden.
 • Controle beveiligingsmiddelen en technieken.
 • Verificatie beveiligingsmiddelen en technieken.
 • Schriftelijk verslag van de verificatie en controle.
 • Adviserende maatregelen.

Andere diensten die de SBDNN u bieden kan

Hieronder staat een overzicht van mogelijke andere diensten die de SBDNN u bieden kan, afhankelijk van de af te nemen diensten wordt een offerte voor uw onderneming gemaakt, eventueel kan eerst een (gratis) audit uitgevoerd worden, om een overzicht te krijgen welke taken nog uitgevoerd moeten:

Risicoanalyse

 1. Risico-identificatie (opname benodigde gegevens).
 2. Risico-berekening van zowel reguliere en potentiële risico’s.
 3. Risico-evaluatie
 4. Indien nodig, controle metingen aan de röntgentoestellen
 5. Schriftelijk verslag van de Risicoanalyse.
 6. Mondelinge toelichting op de Risicoanalyse.

Controle risicoanalyse

Controle van een door derden, bijv. de toezichthoudende medewerker stralingsbescherming opgestelde risicoanalyse, incl. bezoek aan de onderneming. Schriftelijk verslag van de controle.
Een risicoanalyse behoort door een stralingsbeschermingsdeskundige gemaakt of gecontroleerd te worden.

Advies Acceptatietest

Bezoek aan uw praktijk i.v.m. bijvoorbeeld een nieuw toestel, uitvoering van de volgende taken:
 1. Controle acceptatietest voor ingebruikname toestel.
 2. Risico-inventarisatie (opname benodigde gegevens).
 3. Uitgebreide risicoanalyse (regulier en potentiële risico’s).
 4. Schriftelijk verslag van de Acceptatietest.
 5. Toestemming verlenen om het toestel in gebruik te mogen nemen.
Bij een acceptatietest dient een coördinerend deskundige te adviseren over de uit te voeren test en na de uitvoering, toestemming te verlenen om het toestel in gebruik te mogen nemen.

KEW – Dossier

 1. Aanleggen van het Kernenergiewet Dossier (KEW-Dossier).
 2. Uw KEW-Dossier wordt van alle benodigde documenten voorzien.
 3. Up to date houden van het KEW-Dossier.
 4. Aanmelden / afmelden van röntgentoestellen.
 5. Vergunningaanvraag röntgentoestellen.
 6. Aanleveren benodigde waarschuwingsstickers.
 7. Aanspreekpunt voor het ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
 8. Opstellen en beheer van bedieningsprotocollen voor röntgentoestellen.
 9. Instructies voor het niet-bedienend personeel.
 10. Instructies en opstellen mandaat voor bedienend personeel.

Bouwadviezen

Het adviseren bij de (ver)bouw van gebouwen i.v.m. de geldende dosislimieten voor de stralingsbescherming.

Jaarrapport

Het schrijven van het (verplichte) Stralingshygiënisch Jaarrapport.

Controle toestellen

Voor Tandarts- en Orthodontistpraktijken kan de SBDNN de controle van röntgen-toestellen verzorgen.

Bij- en Nascholing

Toezichthoudend stralingsdeskundigen dienen aan bij- of nascholing te doen op het gebied van de stralingsbescherming.

Instructies

Een werkgever is verplicht om alle werknemers te instrueren omtrent de gevaren van radioactieve- en/of röntgenstraling.

Andere mogelijke diensten

 • Opstellen en beheer van bedieningsprotocollen voor o.a. röntgentoestellen.
 • Besmettingscontroles

SBDNN

Jadestoep 9
9403 SX Assen

06-34723490
info@sbdnn.nl

Navigeer naar