Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

De SBDNN wil graag het KEW-Dossier voor u aanmaken en deze up to date houden.
Een KEW-Dossier behoort o.a. de volgende gegevens te bevatten:

- Gegevens ondernemer en stralingsdeskundigen
- Certificaten stralingsdeskundigen
- Mandaat Toezichthoudend stralingsdeskundigen
- Reguliere Risicoanalyse
- Potentiële Risicoanalyse
- Plattegrond locatie en omgeving
- Toestelgegevens / Gegevens radioactieve stoffen
- Acceptatietesten
- Onderhoudsgegevens
- Reparatiegegevens
- Meldingen / Vergunningen
- Bedieningsprocedures
- Instructies personeel
- Rapportage beveiligingsmiddelen
- Stralingshygiëenische jaarrapporten

 

    

 

Ook kan de SBDNN een  volledige Risicoanalyse  (Risico-inventarisatie, -berekening én -evaluatie)  voor u verzorgen.
Niet alleen reguliere risico's, maar ook potentiële risico's worden meegenomen in de beoordeling.

Als  er  tussentijds  iets  in  uw  onderneming  veranderd, zoals  toename  van werkzaamheden,  een verbouwing  of
de  aanschaf  van  een  nieuw röntgentoestel, is  een nieuwe  Risicoanalyse noodzakelijk.  Voordat  bijv. een  nieuw
röntgentoestel in  gebruik  genomen  mag worden, moet de te uit voeren Risicoanalyse eerst door  de  coördinerend
deskundige goedgekeurd zijn.  Onderwerpen  die  in de  Risicoanalyse  t.b.v. een  Tandheelkundige-  of  Dierenarts-
praktijk  meegenomen worden zijn o.a:

- Toestelgegevens, incl. onderhoud
- Aantal opnames per jaar
- Afstand toestel tot de wanden
- Materiaal en dikte wanden
- Functie omliggende ruimten
- Plattegrond praktijkruimte
- Bestemming terrein buiten
- Plattegrond omgeving praktijk
- Afstanden tot terreingrenzen