Stralingsbeschermingsdienst Noord-Nederland

Inhoud KEW - Dossier

Bij ondernemingen die met ioniserende straling werken, waaronder tandheelkundige- en dierenartspraktijken, moet een KEW-Dossier aanwezig zijn. Door het vernieuwde Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming wordt verlangd dat een aantal onderwerpen uit het KEW - Dossier, onder andere de Risicoanalyse, door een stralingsbeschermingsdeskundige opgesteld of gecontroleerd worden. De SBDNN wil graag het KEW-Dossier voor u aanmaken en deze up to date houden.
Image

Een KEW-Dossier behoort o.a. de volgende gegevens te bevatten:

 • Gegevens ondernemer en stralingsdeskundigen
 • Certificaten stralingsdeskundigen
 • Mandaat Toezichthoudend stralingsdeskundigen
 • Reguliere Risicoanalyse
 • Potentiële Risicoanalyse
 • Plattegrond locatie en omgeving
 • Toestelgegevens / Gegevens radioactieve stoffen
 • Acceptatietesten
 • Onderhoudsgegevens
 • Reparatiegegevens
 • Meldingen / Vergunningen
 • Bedieningsprocedures
 • Instructies personeel
 • Rapportage beveiligingsmiddelen
 • Stralingshygiënische jaarrapporten

Wat kan de SBDNN daarnaast voor u betekenen?

De SBDNN kan een volledige Risicoanalyse (Risico-inventarisatie, -berekening én -evaluatie) voor u verzorgen. Niet alleen reguliere risico's, maar ook potentiële risico's worden meegenomen in de beoordeling.

Als er tussentijds iets in uw onderneming veranderd, zoals toename van werkzaamheden, een verbouwing of de aanschaf van een nieuw röntgentoestel, is een nieuwe Risicoanalyse noodzakelijk. Voordat bijv. een nieuw röntgentoestel in gebruik genomen mag worden, moet de te uit voeren Risicoanalyse eerst door de stralingsbeschermingsdeskundige goedgekeurd zijn.
Onderwerpen die in de Risicoanalyse t.b.v. een Tandheelkundige- of Dierenarts- praktijk meegenomen worden zijn o.a:
 • Toestelgegevens, incl. onderhoud
 • Aantal opnames per jaar
 • Afstand toestel tot de wanden
 • Materiaal en dikte wanden
 • Functie omliggende ruimten
 • Plattegrond praktijkruimte
 • Bestemming terrein buiten
 • Plattegrond omgeving praktijk
 • Afstanden tot terreingrenzen

Meer weten?

Bel ons

06-34723490

Uw KEW-Dossier, onze zorg.

SBDNN

Jadestoep 9
9403 SX Assen

06-34723490
info@sbdnn.nl

Navigeer naar