Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

Wat kan de SBDNN  u bieden:

 

Introductie:                                        1e Bezoek aan uw onderneming.
                                                             Kennismaking.
                                                             Uitleg veranderingen door de wetswijzigingen.
                                                             Bespreking mogelijke diensten.
                                                             
Gratis en vrijblijvend in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

                                                               

                                                                          

 

Audit:                                                 Controle van uw KEW-Dossier, Risicoanalyse en onderneming  om te
                                              zien of u klaar voor inspectie bent.
                                              Gratis en vrijblijvend in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.


Basisovereenkomst:                         De beschikbaarheid over een coördinerend deskundige.
                                                             Uw onderneming helpen aan de betreffende wetgeving te voldoen.
                                                             Jaarlijks een bezoek aan uw onderneming en uitvoering
                                                             van de volgende taken:
                                                             * Controle beveiligingsmiddelen en technieken.
                                                             * Verificatie beveiligingsmiddelen en technieken.
                                                             * Schriftelijk verslag van de verificatie en controle.
                                                             * Adviserende maatregelen.
                                                             * Het nieuwe Besluit Stralingsbescherming schrijft voor, dat
                                                                bovenstaande taken door een coördinerend deskundige
                                                                u
itgevoerd dienen te worden.
                                                                Een basisovereenkomst voor bijv. een Tand- en Dierenartspraktijk
                                                                met één locatie hebt u vanaf € 220,00 per jaar (excl. BTW)
                                                      
 

Hieronder staat  een overzicht van  mogelijke andere diensten die de SBDNN u bieden kan,  afhankelijk
van de  af te nemen diensten wordt  een offerte  voor uw  onderneming gemaakt,  eventueel kan eerst
een (gratis) audit uitgevoerd worden, om een overzicht te krijgen welke taken nog uitgevoerd moeten:


Risicoanalyse:                                   Risico-identificatie (opname benodigde gegevens).
                                                             Risico-berekening van zowel reguliere en potentiële risico’s.
                                                             Risico-evaluatie
                                                             Indien nodig, controle metingen aan de röntgentoestellen
                                                             Schriftelijk verslag van de Risicoanalyse.
                                                             Mondelinge toelichting op de Risicoanalyse.

 

Controle risicoanalyse:                   Controle  van een door derden, bijv. de toezichthoudende deskundige,
                                                            opgestelde risicoanalyse, incl. bezoek aan de onderneming.
                                                            Schriftelijk verslag van de controle.
                                                            
Een risicoanalyse behoort door een coördinerend deskundige  
                                                            gemaakt  of gecontroleerd te worden.


 Advies Acceptatietest:                  Bezoek aan uw praktijk i.v.m. bijvoorbeeld een nieuw toestel, uitvoering van
  de volgende taken:
  Controle acceptatietest voor ingebruikname toestel.
  Risico-inventarisatie (opname benodigde gegevens).
  Uitgebreide risicoanalyse (regulier en potentiële risico’s).
  Schriftelijk verslag van de Acceptatietest. 
  Toestemming verlenen om het toestel in gebruik te mogen nemen.

                                                           Bij een acceptatietest dient een coördinerend deskundige te adviseren over de
  uit te voeren test en na de uitvoering, toestemming te verlenen om het toestel
  in gebruik te mogen nemen.                                    

 

KEW – Dossier:                                Aanleggen van het Kernenergiewet Dossier (KEW-Dossier).
                                                           Uw KEW-Dossier wordt van alle benodigde documenten voorzien.
                                                           Up to date houden van het KEW-Dossier.
                                                           Aanmelden / afmelden van röntgentoestellen.
                                                           Vergunningaanvraag röntgentoestellen.
                                                           Aanleveren benodigde waarschuwingsstickers.
                                                           Aanspreekpunt voor het ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
                                                           Stralingsbescherming.
                                                           Opstellen en beheer van bedieningsprotocollen voor röntgentoestellen.
                                                           Instructies voor het niet-bedienend personeel.
                                                           Instructies en opstellen mandaat voor bedienend personeel.

                                                      Lees ook: Inhoud KEW - Dossier.

Bouwadviezen:                                Het adviseren bij de (ver)bouw van gebouwen i.v.m. de geldende dosislimieten
   voor de stralingsbescherming.

                                                              

Jaarrapport:                                      Het schrijven van het (verplichte) Stralingshygiënisch Jaarrapport.

 

Controle toestellen:                        Voor Tandarts- en Orthodontistpraktijken kan de SBDNN de controle van röntgen-
                                                            toestellen verzorgen.

                                                                                                 


Bij- en Nascholing:                           Toezichthoudend stralingsdeskundigen dienen aan bij- of nascholing te doen op
                                                            het gebied van de stralingsbescherming.

Instructies:                                        Een werkgever is verplicht om alle werknemers te instrueren omtrent de gevaren
                                                            van radioactieve- en/of röntgenstraling.
                                                                                                                                                                             

Andere mogelijke diensten:           Opstellen en beheer van bedieningsprotocollen voor o.a. röntgentoestellen.
                                                            Besmettingscontroles