Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

Opleidingseisen Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS)
(voorheen Toezichthoudend deskundige)

Een  TMS  moet minimaal  het stralingsveiligheidsdiploma  5A,  5B,  5AM  of gelijkwaardig hebben,
daarnaast is de TMS ook verplicht om bij- of nascholing te doen op het  relevante gebied.
Van  deskundigen  die  hun  diploma  buiten de EU gehaald hebben,  moet  het diploma eerst naar
de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming gestuurd worden. De ANVS beoordeeld
vervolgens  of   het  diploma   voldoende   inhoud  heeft  of  dat  alsnog  diploma  5A,  5B  of   5AM
behaald  dient  te  worden  om  als  TMS  te  mogen  werken.  Deskundigen waarvan het behaalde
diploma  voldoende inhoud heeft  om in Nederland erkend te worden, moeten nog wel een module
"Nederlandse wetgeving" volgen.

 

Nieuwe opleidingen:

De opleidingen  5A,  5B,  5AM en ook  4A en 4AM zijn of worden binnenkort vervangen door meer
specifieke opleiding, totaal 9 categoriën. Zo zijn er nu specifieke opleidingen voor:

- Medische toepassingen
- Tandheelkunde
- Diergeneeskunde

 

Bij- en nascholing:

Van een TMS wordt nu verlangt dat deze 4 uur per 5 jaar aan bij- en nascholing volgt. De SBDNN
verzorgt bij- en nascholing voor TMS.

 

Voorwaarden registratie Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD)
(voorheen Coördinerend deskundige)

Om als SBD een registratie te kunnen krijgen, moet men in het bezit zijn van  minimaal het diploma
Stralingsveiligheidsdeskundige niveau 3,  deze registratie is 5 jaar geldig.  Om een herregistratie te
kunnen krijgen, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

-          In het bezit zijn van minimaal het diploma Stralingsveiligheidsdeskundige niveau 3
-          De afgelopen 5 jaar, 250 uur per jaar, in het toepassingsgebied werkzaam geweest zijn.
-          Aantonen dat men voldoende aan na- en bijscholing heeft gedaan.