Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

Deskundigheidseisen radiologische verrichtingen

Per 1 januari 2014  is de Ministeriële Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen van kracht.
Volgens  artikel 3 van  dit Besluit moet een tandarts die tevens tandheelkundig specialist kaakchirurg is en
onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten  worden blootgesteld  aan  ioniserende  straling,  een
opleiding 4AM variant voor kaakchirurgen of gelijkwaardig hebben gevolgd.

De cursus niveau 4AM  wordt o.a. verzorgd door  het Wenckebach instituut i.s.m  de  RUG  te  Groningen,
zie www.wenckebachinstituut.nl voor meer informatie