Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

Heeft u een diploma, certificaat, of  een ander getuigschrift ter afsluiting van een  opleiding
op het gebied van stralingsbescherming behaald  in het buitenland?   Heeft u dit nodig voor
het uitvoeren van uw werk in Nederland?   Dan is het mogelijk om een aanvraag te doen tot
waardering van uw behaalde deskundigheid. Uw aanvraag kunt u indienen bij de:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Team Stralingsbescherming
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

 

 

Wat zijn de eisen?

Uitgangspunt  is  dat de in het buitenland behaalde competenties ten minste gelijk zijn aan
de in Nederland geldende eisen. Dit wordt getoetst door de eindtermen van de buitenlandse
opleiding te vergelijken met de eindtermen die in Nederland zijn vastgesteld. 


Bent u ook toezichthoudend deskundige?

In  het  geval  dat  u een rol als toezichthoudend deskundige vervult, is het van belang dat u
kennis heeft van  de Nederlandse  wet- en  regelgeving.   Indien u niet aantoonbaar beschikt
over deze kennis, is het noodzakelijk dat u aanvullende kwalificaties behaalt bij een erkende
opleidingsinstelling.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

 

De SBDNN kan u helpen bij een verzoek tot waardering van uw buitenlands diploma