Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

Bijna 300 stralingsdeskundigen zijn sinds 30 januari officieel geregistreerd.

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle coördinerend en algemeen coördinerend stralingsdeskundigen in Nederland zich laten registreren. Dit omvat meer dan een eenmalige gebeurtenis: de stralingsdeskundigen verplichten zich hiermee ook tot bijscholing. Elke vijf jaar moeten zij een vastgesteld aantal punten behalen. Halen ze die niet, dan mogen ze bepaalde wettelijke taken niet meer uitoefenen.

Kwaliteitsslag

“De registratieplicht is nu wettelijk vastgelegd, de voorgangers van de ANVS en de stralingsdeskundigen zelf zijn hier twee decennia mee bezig geweest. Het is echt een kwaliteitsslag. Vroeger haalde je je diploma en dan was dat je hele leven geldig. Nu moet je zorgen dat je kennis en expertise continu up-to-date is. Veiligheid gaat voor alles en dat is met deze stap nog eens extra bevestigd.”

In Nederland zijn zo'n 500 coördinerend en algemeen coördinerend stralingsdeskundigen werkzaam. Zij houden toezicht op stralingsbescherming in bijvoorbeeld ziekenhuizen, universiteiten en industriële bedrijven en adviseren over risico’s en veiligheidsmaatregelen. Inmiddels ontvingen 285 deskundigen hun registratie zwart op wit. De verwachting is  dat dit jaar nog eens 100 collega's volgen. 

Bron: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en stralingsbescherming.