Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

In verband met onduidelijkheid bij enkele klanten waar meerdere Tandartsen of Dierenartsen werken: 

Naast  een overeenkomst met een Coördinerend Stralingsdeskundige,  moet  elke Tand- en  Dierenartspraktijk  één  of
meer  Toezichthoudend Deskundige(n) benoemen.


Het nieuwe  Besluit Stralingsbescherming  vermeldt  dat Toezichthoudend Stralingsdeskundigen  verplicht aantoonbaar
aan bij en/of nascholing op het gebied van de  stralingsbescherming moeten doen. Hier zijn nog geen eisen aangesteld.
De verwachting is dat  dit eenmaal per vijf jaar zal worden.

N.B.       Deze  verplichting  geldt  alleen voor de Toezichthoudend Stralingsdeskundige,  dus bijv.  niet voor tandartsen
  en dierenartsen die géén Toezichthoudend Deskundige zijn.