Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

De herziene  Richtlijn Tandheelkundige radiologie  van de  KNMT is op een aantal punten bijgesteld
i.v.m. nieuwste wetgeving.

De belangrijkste punten staan hieronder vermeldt:

Risicoanalyse:
Niet alleen nieuwe, maar ook bestaande risicoanalyse moeten door een geregistreerd coördinerend
stralingsdeskundige worden getoetst of opnieuw worden uitgevoerd.

Frequentie controles röntgentoestel:
Alle  toestellen  moeten  nu  jaarlijks  op  hun  goede werking  worden gecontroleerd worden, soms
visueel, soms door metingen .

 

Voor meer informatie zie www.knmt.nl
25 september 2015