Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

In de periode van mei 2015 tot en met januari 2016  heeft de Inspectie SZW  58 paardenklinieken en
klinieken met een CT-scanner geinspecteerd.  Bij 38 van de bezochte praktijken (66) zijn in totaal 94
overtredingen geconstateerd

                       

 

De meest voorkomende overtredingen betroffen:

*   Geen of geen correcte risicoanalyse                                                                                                         
*   Geen aan- en / of afmeldingen van toestellen               
*   KEW-dossier niet op orde
*   Ontbreken jaarverslag                                                         
*   Personeel niet voldoende geïnstrueerd                                          
*   Ontbreken waarschuwingssignalering                                            
*   Taken en verantwoordelijkheden niet beschreven        
*   Bij opnamen bij paarden: Geen afstandshouder gebruikt
*   Onvoldoende controle op de veilige werken van röntgentoestellen                     

Bij de vorige inspectie in 2009 zijn bij  64% van de bezochte praktijken overtredingen geconstateerd.
Vergeleken met dit inspectieproject is de naleving van de Kernenergiewet en -regelgeving t.o.v. 2009
niet verbeterd in deze beroepsgroep.

Zie voor het compleet rapport:
http://www.inspectieszw.nl/Images/Kernenergiewet-bij-dierenartsen_tcm335-376935.pdf